Contact

Aanmeldprocedure

Als u belangstelling heeft kunt u via de mail een afspraak maken om langs te komen. Hierna kunt u een cliënt aanmelden. Na de aanmelding vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken we een behoefte-inventarisatie en kijken we of dit past binnen de mogelijkheden van ons activiteitenaanbod. Hierna volgt een observatie- en kennismakingsperiode. Tijdens een evaluatiegesprek wordt een passend begeleidingsplan met activiteitenaanbod opgesteld.

Heeft u belangstelling of een vraag dan kunt u ons mailen of na afspraak bezoeken op het Jean Monnetpark

Senszo

Jean Monnetpark 51

7336 BB Apeldoorn
Telefoon: (055) 5333554
Email: info@senszo.nl