Doelgroep

Onze doelgroep

Senszo richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, die baat hebben bij dagbesteding in een kleine groep. Dit kan zijn door autisme of een hieraan verwante stoornis, syndroom van Down of een andere beperking. Onze cliënten hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid, veiligheid en bescherming, dosering van prikkels en permanente zorg. Maar ook aan waardering, zelfvertrouwen, zelfontplooiing en saamhorigheid.

Onze cliënten hebben allemaal een indicatie 'dagbesteding groep'. Dit betekent dat we cliënten die niet in een groep kunnen functioneren, door agressie, een sociaal-emotionele beperking of een andere reden, niet bij Senszo kunnen begeleiden. Ook is het gebouw en inrichting van Senszo er niet op gericht om mensen met een ernstige lichamelijke beperking te kunnen ondersteunen.

Werkwijze

Het activiteitenaanbod is afgestemd op het ritme van de dag, interesse en mogelijkheden van de cliënt. Hierdoor krijgen we een passend programma waarin de cliënt zijn talent kan ontwikkelen en waaraan hij of zij veiligheid ontleent. Dit vormt de basis van waaruit iemand zich verder kan ontwikkelen.

Door de kleinschaligheid en de directe begeleiding hebben we de mogelijkheid om zorg op maat te bieden en in te spelen op de (ontwikkelings-)mogelijkheden van iedere cliënt. We bieden zoveel mogelijk continuïteit in de begeleiding, dat wil zeggen dat de cliënt weet wie er voor hem/haar is.

Iedereen krijgt zijn eigen dagprogramma waarin werkmomenten afgewisseld worden met creatieve, ontspannende en fysieke activiteiten.

Cliëntenmedezeggenschap

Meerdere keren per jaar plannen we een overleg met alle cliënten. Tijdens deze overleggen wordt er van alles besproken. Ieder krijgt de ruimte om te vertellen wat hem of haar bezig houdt en belangrijk vindt. Ook nemen we dan gezamenlijk met de cliënten beslissingen. Daarnaast nemen we deel aan de cliëntenraad van de NBEC.