Klacht

Klachtenregeling

Senszo werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. (Wkkgz).

Jacobijn, Marielle of Marjolein zijn het eerste aanspreekpunt om zaken over de directe zorg mee af te stemmen. Een van de drie is altijd bereikbaar tijdens de werktijden van Senszo. Persoonlijk, telefonisch of via de mail. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunnen ouders en/of cliënten contact opnemen met Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling op de volgende website:

       www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen

Klachtenportaalzorg werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor ouder of cliënten geen kosten aan verbonden.

Vertrouwenspersoon

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Will van Schendel en Karin van der Linde zijn aangesteld als externe vertrouwenspersonen voor de NBEC. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen dat Will en Karin geen werknemers zijn van de NBEC. Zij zijn er om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwde zaken wanneer dit nodig is. Als vertrouwenspersonen willen we graag iets betekenen voor mensen die zich klem voelen zitten en niet in staat zijn om zelfstandig de volgende stap te nemen.

Wanneer maakt iemand gebruik van de vertrouwenspersoon?

Meestal kun je voor zaken die je dwars zitten bij je begeleider, de teamcoach of de directie terecht. Maar als je daarin vastloopt en echt niet meer weet waar je binnen je organisatie met je verhaal terecht kunt dan kan je gebruik maken van een extern vertrouwenspersoon. Wij zijn bereikbaar voor zorgvragers en medewerkers die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteunen en begeleiden wij jou bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geven wij informatie en advies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen je neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk!

Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken;

 • Pesten.
 • Agressie/geweld.
 • Discriminatie.
 • Intimidatie/seksuele intimidatie.
 • Machtsmisbruik.
 • Onheuse bejegening (integriteit).
 • Belaging/stalking.
 • Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zitten)


Voorbeelden van zaken die niet van toepassing zijn voor het raadplegen van de vertrouwenspersoon:

 • Materiële zaken rondom huisvesting.
 • Problemen met je computer of slecht werkend internet.
 • Onvrede over betalingen of facturen
   

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk:

 • Het bieden van een luisterend oor, jij kunt je verhaal bij ons kwijt.
 • Samen inventariseren en formuleren van het probleem.
 • Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing.
 • Begeleiding en ondersteuning van jou bij contacten met begeleider, directie en eventueel aangeklaagde.
 • Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de (interne of externe) klachtencommissie.
 • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening.
 • Nazorg.

Als vertrouwenspersoon nemen we het probleem niet van je over, maar helpen we jou bij het vinden van de juiste weg. Daarnaast hebben we een signalerende en adviserende rol naar de NBEC toe. Alles blijft anoniem en vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee wij ons als vertrouwenspersonen in gewetensnood komen.

Contact:
Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 036-5483146.
Ook kun je een mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl