NBEC

NBEC

Senszo is lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige zorgondernemers, die zich onderscheiden in de zorgmarkt door de professionele onafhankelijke wijze waarop zij, dichtbij de cliënt, hun diensten aanbieden. Ze gaan uit van uw belangen en uw keuzevrijheid staat voorop. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

Voor meer informatie over de NBEC zie www.nbec.nl.

Binnen de NBEC is een vertrouwenspersoon aangesteld waar medewerkers en cliënten terecht kunnen voor meldingen over grensoverschrijdende gedragingen, ongewenst gedrag en integriteit. Voor uitgebreide informatie zie volgende tabblad.

Vertrouwenspersonen: Mevrouw Karin van der Linde en Mevrouw Will van Schendel.
Telefoonnummer:036-5483146
Mailadres: vertrouwenspersoon@nbec.nl