Wie zijn wij

Wij zijn Jacobijn Harmens, Mariëlle Kloosterman en Marjolein Harmens. Vanuit onze passie hebben we een dynamisch en professioneel bedrijf waar we vanuit een veilige basis maatwerk bieden voor een betekenisvolle daginvulling.

Jacobijn is in 2000 begonnen als activiteitenbegeleidster op een dagcentrum. Hierna heeft ze meerdere jaren gewerkt als zorgkundige coach op een woonvorm voor kinderen en jong volwassenen met autisme en aanverwante stoornissen. Hierna is ze enkele jaren werkzaam geweest als leerkracht op een ZMLK-school. In zowel het so en vso.

Mariëlle is sinds 1996 werkzaam als leerkracht in het speciaal onderwijs. Zij heeft hierbij op verschillende scholen gewerkt. Daarbij varieerde de doelgroep tussen verstandelijk en meervoudig gehandicapten en kinderen met hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De laatste jaren is zij werkzaam geweest in een zorgonderwijsgroep van een ZMLK-school.

Marjolein is sinds 1995 in de verstandelijk gehandicaptenzorg. In eerste instantie als activiteitenbegeleidster op een industiegroep. Hierna op een kwekerij waar volwassen cliënten met autisme, psychiatrische en gedragsproblematiek worden begeleid. Hierop volgend heeft ze op een behandelcentrum cliënten begeleid met een SGLVG-status. De laatste jaren is ze werkzaam geweest als een onderwijsassistent op een ZMLK-school in een groep waarbij de nadruk ligt op het bieden van structuur.

Door het volgen van verschillende opleidingen en trainingen, dragen we zorg voor een professionele en persoonlijke begeleiding van de cliënt.

Onze motivatie

Door onze diverse banen in de zorg en het onderwijs hebben we alle drie ervaring opgedaan op verschillende gebieden van de verstandelijk gehandicaptenzorg. De rode draad in ons werk is het begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en of het syndroom van Down. De ervaring leert ons dat er niet altijd passende dagbesteding te vinden is. Dit is een van onze motivaties om zelf een dagbesteding op te zetten. Daarnaast vinden we het prettig om op een kleinschalige manier een betrokken en veilige omgeving te bieden, waarin ieder mens de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.