Dagbesteding met het oog op ontwikkeling

Senszo

Op het moment zijn we onze website aan het vernieuwen en daardoor ziet de site er anders uit dan je van ons gewend bent. Zodra we klaar zijn met de aanpassingen kan je ze hier terug vinden.

Welkom bij Senszo

Senszo is een kleinschalige dagbestedingsplek in Apeldoorn. Dit betekent dat er voldoende ruimte en aandacht is voor iedere cliënt. Ons programma bestaat hoofdzakelijk uit arbeidsmatige activiteiten. Senszo richt zich op samenwerken met verschillende bedrijven om zinvolle activiteiten aan te kunnen bieden. Deze samenwerking met het bedrijfsleven in combinatie met maatwerk maakt het aanbod van Senszo uniek.

Missie

Wij zijn een team van gedreven mensen met een zorg -/onderwijs achtergrond, die geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens. Wij geloven dat deze ontwikkeling zich altijd doorzet als je aansluit bij de interesse en belevingswereld van het individu. We werken hierbij vanuit een veilige basis die we creëren door vertrouwen, een duidelijke dagstructuur met terugkerende activiteiten en met respect voor ieders mogelijkheden. Respect voor ieder mens betekent voor ons ook moeilijk verstaanbaar gedrag niet te beheersen, maar te begrijpen. Onze cliënten hebben inbreng in hun eigen ontwikkelingsproces en dag invulling.

Visie

Onze visie is dat ieder mens de ruimte moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij bepaalt elke cliënt zijn eigen ontwikkelingsroute. Door de cliënt te observeren en in goed overleg met hem/haar en de belangenbehartigers komen we samen tot een passend activiteitenaanbod en de daarbij behorende begeleiding. Respect, betrouwbaarheid en autonomie zijn de steekwoorden die passen binnen onze visie. Ook werken we op onze eigen manier mee in de maatschappij door voor verschillende bedrijven werkzaamheden te verrichten. Op onze eigen locatie maar ook in het bedrijf, waarbij we een onderdeel kunnen zijn van een reguliere bedrijfscultuur. Hiermee benutten we onze mogelijkheden om te integreren, buiten de veilige muren van Senszo.

Respect, betrouwbaarheid, autonomie en samenwerken zijn steekwoorden die passen binnen onze visie.